Hướng dẫn mua hàng trên Tạp Hóa MMOAZONE

Các bước thực hiện mua hàng trên Tạp Hóa MMOAZONE.

Bước 1: Thêm sản phẩm b muốn mua vào giỏ hàng

Bước 2: Kiểm tra giỏi hàng, nhập coupon nếu có. Sau đó nhấn “Đặt Hàng”

Bước 3: Điền thông tin thanh toán. Chọn “create Account” nếu bạn chưa có tài khoản. Chọn đồng ý điều khoản thanh toán “I would like”. Sau đó nhấn “Đặt Hàng”.

Bước 4: Thanh toán đơn hàng. Kiểm tra lại thông tin và nhấn “Thanh toán đơn hàng”

Bước 5: Quét mã để chuyển khoản hoặc chuyển khoản theo nội dung được yêu cầu.

**Xem thêm video: Video chuyển khoản thanh toán đơn hàng tự động trên Tạp Hóa MMOAZONE

***Lưu ý: để đảm bảo quyền lợi, hãy chụp lại màn hình giao dịch thành công trên tài khoản ngân hàng của bạn.

Bước 6: Sau khi đã chuyển khoản hãy nhấn “Xác nhận đã chuyển khoản” và chờ để hệ thống kiểm tra thanh toán của bạn.

**Nếu đợi quá lâu hoặc gặp vấn đề, hãy liên hệ hỗ trợ viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *