Author Archives: taphoa_mmoaz

Plugin Thông Báo Đơn Hàng Mới qua Telegram

Plugin Thông Báo Đơn Hàng Mới qua Telegram: Cách Cài Đặt và Lợi Ích 1. Giới thiệu về Plugin WP Telegram Nếu bạn là chủ sở hữu cửa hàng WooCommerce và muốn nhận thông báo về đơn hàng mới một cách nhanh chóng, plugin WooCommerce Telegram Order Notification là một lựa chọn tốt. Dưới đây […]

Hướng dẫn mua hàng trên Tạp Hóa MMOAZONE

Các bước thực hiện mua hàng trên Tạp Hóa MMOAZONE. Bước 1: Thêm sản phẩm b muốn mua vào giỏ hàng Bước 2: Kiểm tra giỏi hàng, nhập coupon nếu có. Sau đó nhấn “Đặt Hàng” Bước 3: Điền thông tin thanh toán. Chọn “create Account” nếu bạn chưa có tài khoản. Chọn đồng ý […]

Healthcare Heroes: Enjoy 15% Off Sitewide on Crocs for Nurses!

Calling all healthcare workers! Enjoy 15% off on comfortable best nurse shoes and clogs at Crocs. Verify your healthcare worker status with SheerID for instant access to this exclusive discount. Simply click the button below, confirm eligibility, and follow the process. Visit the Crocs website, hover over the Featured category, select “nursing shoes”, and explore […]